Nincs megjeleníthető tartalom

A webhely használatával Ön elfogadja a sütiket, az oldal feltételeit és adatvédelmi szabályzatát!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

DADA program (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS)

Populáris hír

A szeptemberi iskolakezdésre figyelemmel bemutatjuk, hogy Veszprém megyében, a 2017/18- as tanévben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság milyen főbb bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági iskolai programmal fokozza az iskolás korosztály biztonságát, amelyek keretében hasznos prevenciós tanácsok mellett gyakorlati útmutatókat is kapnak a diákok.

DADA program (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az érintettek számarányát tekintve is. A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig kíséri végig az általános iskolás tanulókat. A Program lényege, hogy a megyei rendőrfőkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapitányságok állományából, a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal – általában osztályfőnöki óra keretében – foglakozást tart a tanulóknak. Ezt a programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan – rendőrségi gyakorlati tapasztalatokon alapuló – elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt, vizsgáljuk pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Fontos eleme az oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerek által “hozott” problémák megbeszélésének, a vitának, a szituációs,- és szerepjátékoknak. A DADA készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program. Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, mindenképpen MONDD EL, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket.