Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

Kormányhivatali Hirdetmény

Közszolgálati hír

Akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 

 

Kapcsolódó dokumentumok a galériában a lap alján


VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY 

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján. 


A hirdetmény kifüggesztésének napja:  2022.09.14.
A hirdetmény levételének napja:  2022.12.14.
Eljáró hatóság megnevezése: 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Veszprém) 

Az ügy száma: 418424/2022

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján. 

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:

1. BAKONYNÁNA külterület 021/18 (II/14. sorszámon tulajdoni hányad 195/1600)

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

neve: Pál Jánosné

születési  neve: Pál Mária

születési  helye:

születési  ideje:

anyja neve: Gál Margit

lakcíme: Tesmag, Szlovákia,

 

A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon. 


Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 


Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. 
Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan- nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a  Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 
Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 

 

Veszprém, 2022.09.07. 


Takács Szabolcs főispán nevében és megbízásából: 
Horváth Ilona ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 

A hirdetményt kapják: 


1. Bakonynána Községi önkormányzat (KRID: 143620768 Rövid név: BNANA8422, honlapjára és hirdetőtáblájára) 

2. Pál Jánosné ( Tesmag, Szlovákia, /Hirdetményi úton/ )

3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ ()

4. Veszprém Megyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály ()

5. Irattár

6. Orsik Tünde Éva ( 2132 Göd, Jégmadár utca 42. )

7. Gombos Lászlóné ( 8100  Várpalota, Jókai utca 13.5.em.18. ajtó)

8. Lajkó Tibor ( 8422 Bakonynána, Alkotmány utca 90.)

9. Pál Viktória ( 8109 Tés, Kossuth Lajos utca 49. )

 

 


VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY 


A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján. 


A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022.08.05 
A hirdetmény levételének napja: 2022.11.04 
Eljáró hatóság megnevezése: 
Veszprém Megyei Kormányhivatal F öldhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Veszprém) 


Az ügy száma: 417810/2022

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján. 


Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:

1. BAKONYNÁNA külterület 075/1 (11/3. sorszámon tulajdoni hányad 749952/16692480)

2. BAKONYNÁNA külterület 075/10 (11/2. sorszámon tulajdoni hányad 749952/12670896) 


A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme: 


neve: Forsthoffer Ferenc

születési neve:

születési helye:

születési ideje:

anyja neve:Török Erzsébet

lakcíme: 9700 SZOMBATHELY, Bacsó utca 8 


A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon. 


Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 


Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. 
Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan- nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a  Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 
Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 


Veszprém, 2022.08.02. 


Takács Szabolcs főispán nevében és megbízásából: 
Horváth Ilona ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 


A hirdetményt kapják: 
1. Bakonynána Községi önkormányzat (KRID: 143620768 Rövid név: BNANA8422, honlapjára és hirdetötáblájára ) 2. Forsthoffer Ferenc (9700 SZOMBATHELY, Bacsó 8) 3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ () 4. Veszprém Megyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály () 5. Irattár 6. Kropf Miklós (8422 BAKONYNÁNA , KOSSUTH LAJOS UTCA 67.) 7. Helt János (8420 ZIRC , SOM UTCA 2/A.) 8. Dr. Páhoki Gáborné (8416 DUDAR , ALKOTMÁNY UTCA 5.) 9. Venczel András (8422 BAKONYNÁNA , ALKOTMÁNY UTCA 11.) 
Földhivatali Osztály 5. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. tel.:88/620-750, fax: 87/550-826, e-mail: veszprem.foldhivatal@veszprem.gov.hu KRID: 661361337  

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HIRDETMÉNY 


A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján. 


A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022.08.03 
A hirdetmény levételének napja: 2022.11.02 
Eljáró hatóság megnevezése: 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Veszprém) 


Az ügy száma: 416197/2022

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján. 


Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:

1. BAKONYNÁNA külterület 075/1 (11/12. sorszámon tulajdoni hányad 534744/16692480)

2. BAKONYNÁNA külterület 075/10 (11/10. sorszámon tulajdoni hányad 534744/12670896) 


A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme: 


neve: Hujber Józsefné

születési neve: Kovács Anna

születési helye:

születési ideje:

anyja neve:Moór Anna

lakcíme: 8422 BAKONYNÁNA, 


A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon. 


Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az Ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 


Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. 
Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan- nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 


Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 


Veszprém, 2022.07.27. 


Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
Horváth Ilona ingatlan-nyi lvántartási ügyintéző 

A hirdetményt kapják: 1. Bakonynána Községi önkormányzat (KRID: 143620768 Rövid név: BNANA8422, honlapjára és hirdetőtáblájára ) 2_ Hujber József né (8422 BAKONYNÁNA, (hirdetményi úton/) 3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hut () 4. Veszprém Megyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály () 5. Irattár 6. Kropf Miklós (8422 BAKONYNÁNA , KOSSUTH LAJOS UTCA 67.) 7. Helt Ferenc (8422 BAKONYNÁNA KOSSUTH LAJOS UTCA 123.) 8. Venczel András (8422 BAKONYNÁNA , ALKOTMÁNY UTCA 11.) 


Földhivatali Osztály 5. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. tel.:88/620-750, fax: 87/550-826, e-mail: veszprem.foldhivatal@veszprem.gov.hu KRID: 661361337  

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYH IVATAL HIRDETMÉNY

A földeken fennálló osztatlan közős tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022.08.10

A hirdetmény levételének napja: 2022.11.09

Eljáró hatóság megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Veszprém)

Az ügy száma: 414447/2022

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultja) adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján.

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma: 1. BAKONYNÁNA külterület 026/8 (11/3. sorszámon tulajdoni hányad 2/12)

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

neve: Kovács Margit

születési neve:

születési helye:

 születési ideje: 1911

anyja neve: Wittmann Erzsébet

lakcíme: ANGLIA M.Pomeroy 170.N. Gower, St.,LONDON

A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.

Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, ügy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét.

Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan- nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.

Veszprém, 2022.07.26.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Horváth Ilona ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

A hirdetményt kapják:

1. Bakonynána Községi önkormányzat (KRID: 143620768 Rövid név: BNANA8422, honlapjára és hirdetőtáblájára ) 2. Kovács Margit (ANGLIA M.Pomeroy 170.N. Gower, St.,LQNDQN N.W.I (hirdetményi úton') 3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ () 4. Veszprém Megyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály Q 5. Irattár 6. Séder István (7631 PÉCS , KULTÚRHÁZ UTCA 31.) 7. Tóth József Lajosné (6791 SZEGED , GYALU UTCA 11.) 8. Lauferné Séder Margit (7355 NAGYMÁNYOK , ALKOTMÁNY UTCA 2/A.)

Földhivatali Osztály 5. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. tel.:881620-750, fax: 87/550-826, e-mail: veszprem.foldhivatal@veszprem.gov.hu KRID: 661361337