Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

Pályázati felhívás jegyző munkakör betöltésére

Közszolgálati hír

Cím

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

 

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. .

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselőinek tekintetében. Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint egyéb jogszabályok által a jegyzői hatáskörbe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Bakonynána és Csesznek.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerinti rendelkezései . az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervező, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban, hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csillag Zoltán polgármester nyújt, a 88/585320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKÖH/ 1202/2021. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 

•   Személyesen: Csillag Zoltán polgármester, Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséről a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések polgármesterei döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal hirdető táblái - 2021. június 10.

•         Bakonyszentkirályi, Bakonyoszlopi, Bakonynánai és Cseszneki önkormányzatok honlapjai - 2021. június 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés heti 1 alkalommal a Bakonynánai Kirendeltségnél történik.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 8.