Nincs megjeleníthető tartalom

A webhely használatával Ön elfogadja a sütiket, az oldal feltételeit és adatvédelmi szabályzatát!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatban

Közszolgálati hír

fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni...

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatban


A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel (kutak) kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A jegyző hatáskörébe tartozik az olyan kút engedélyezése, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

  • a kút nem érint vízbázisvédelmi területet
  • a kút csak talajvizet használ fel 
  • a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni
  • a kút olyan ingatlanon van, ahol épület van
  • a kútra magánszemély kér engedélyt
  • a vízkivétel háztartási és/vagy házi ivóvízigényt elégít ki
  • a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Amennyiben a fenti feltételek mindegyike nem teljesül, abban az esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges!

Az engedélyezési eljárást mind az ásott és mind a fúrt kutakra le kell folytatni akkor is, ha a kút létesítésének idején jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az engedélyt akkor is meg kell szerezni, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, vagy csak locsolási célra használja.
A kút megszüntetése szintén vízjogi engedély köteles.

 A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint.
A tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

Az  eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, de 5000 Ft illetékfizetési kötelezettség terheli.
 A vízgazdálkodásról szóló törvény 2020. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2021. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.