Nincs megjeleníthető tartalom

A webhely használatával Ön elfogadja a sütiket, az oldal feltételeit és adatvédelmi szabályzatát!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

Bursa Hungarica

Közszolgálati hír

Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a

Bursa Hungarica (A)

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a Bakonynánán lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 A pályázat kötelező mellékletei: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A kötelező mellékleteken túl minden egyéb, a rászorultságot igazoló dokumentumot érdemes benyújtani. (pl. ha tartós betegség vagy rendkívüli kiadás érinti a családot, ha elváltak a szülők, ha elutasították a kollégiumi felvételt, stb.). Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március.

Ha a pályázati rendszerrel kapcsolatban problémák merülnek fel, a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ weboldalon érdemes tájékozódni, (a felhasználói kézikönyv is itt található), ha így sem sikerül megoldani a problémát, akkor kzvetlenül az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel kell felvenni a kapcsolatot, az önkormányzat ugyanis nem tud segíteni a technikai jellegű problémák megoldásában.


Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a

Bursa Hungarica (B)

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 2018/2019-es félévben kezdeni kívánó fiatalok számára Az ösztöndíjpályázatra azok a Bakonynánán lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 A pályázat kötelező mellékletei: igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A kötelező mellékleten túl minden egyéb, a rászorultságot igazoló dokumentumot érdemes benyújtani. (pl. ha tartós betegség vagy rendkívüli kiadás érinti a családot, ha elváltak a szülők, ha elutasították a kollégiumi felvételt, stb.).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tanév első féléve.

Ha a pályázati rendszerrel kapcsolatban problémák merülnek fel, a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ weboldalon érdemes tájékozódni, (a felhasználói kézikönyv is itt található), ha így sem sikerül megoldani a problémát, akkor kzvetlenül az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel kell felvenni a kapcsolatot, az önkormányzat ugyanis nem tud segíteni a technikai jellegű problémák megoldásában.