Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

Meghívó Lakossági Fórumra

Értesítés

Kezdés: 2022. 07. 19.

Időpontok

Kezdés: 2022. 07. 19. 18:00

MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Bakonynána Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében  és  a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Bakonynána Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete előírásai szerint

lakossági fórumot hív össze.

 

A lakossági fórum témája:

  • Bakonynána településfejlesztési terv készítésének indításáról tájékoztatás
  • Bakonynána településrendezési terv készítésének indításáról tájékoztatás

 

 

A lakossági fórum időpontja:

  • 2022. július 19. kedd, 18.00 óra

 

Helyszín:

Bakonynána Művelődési ház

 

 

A lakossági fórumot követően 2022. július 27-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

 

  • írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel az bakonynana.onkormanyzat@gmail.com hu e-mail címre.

 

 

Bakonynána, 2022. július 7.

Németh Zsuzsanna

polgármester

 

Tájékoztatás

 

 

 

Bakonynána Község Önkormányzata a

Településfejlesztési terv készítéséről és az arra szervesen épülő

Településrendezési terv készítéséről döntött.

 

 

Településfejlesztési terv

Az önkormányzat a település fenntartható és gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése érdekében – a korábban alkalmazott településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia helyett – településfejlesztési tervet kell, hogy készítsen, mely egy integrált, stratégiai és területi alapú fejlesztési dokumentum.
A településfejlesztési tervben az önkormányzat a rövid, közép- és hosszú fejlesztési szándékait foglalja rendszerbe. Ennek keretében a dokumentumban meghatározásra kerül a település jövőképe, annak megvalósítása érdekében meghatározott integrált fejlesztési célok és ezek eléréséhez szükséges feladatok, valamint ezen feladatokhoz rögzített fejlesztési akcióterületek is.

 

 

Településrendezési terv

A településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban az önkormányzat településrendezési tervet készít, mely a települési önkormányzatok esetében a helyi építési szabályzat (HÉSZ).

A helyi építési szabályzatok részét képezi a szabályozási terv, mely az építési helyi rendjének, szabályainak vizuális, térképi megjelenítését szolgálja.

 

 

A településfejlesztési terv és a településrendezési terv egymással összhangban kell, hogy készüljön. A településrendezési terveket a települések képviselő-testületei rendelettel fogadják el, melyeknek részét képezi a térképi munkarész.

 

 

A tervek kidolgozása most indul el, és előre láthatólag 1-1,5 éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni.

 

 

A településfejlesztési-, és rendezési terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza.

Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és vegyen részt a témával kapcsolatos lakossági fórumokon is.

 

 

 

 

Gondolatébresztő kérdések:

 

  • Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
  • Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
  • Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
  • Hogyan képzelem el Bakonynána jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekintve?

 

 

 

 

"Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutunk el a célig